Podmínky účasti na kurzu

VĚKOVÁ HRANICE
Věk účastníka je minimálně 18 let.

PLNÁ PŘÍTOMNOST
Podmínkou pro udělení certifikátu je prezenční účast po celou dobu kurzu.
V případě nenadálé přerušení účasti na kurzu má účastník možnost kurz dokončit v jiném termínu. Certifikát mu bude udělen až po splnění plné účasti na daném kurzu.

ZVÍŘE NA KURZU
Zvíře, které se kurzu účastní jako model, musí být zdravotně způsobilé a nekonfliktní.
Každé zvíře přítomné na kurzu má platná očkování a majitel je schopen toto dokázat předložením očkovacího průkazu.
Hárající feny se kurzu nemohou účastnit s ohledem na ostatní účastníky kurzu.

HMOTNÁ ZODPOVĚDNOST
V případě, že účastník kurzu nebo jeho zvíře způsobí v průběhu kurzu škodu na pronajatých prostorách, je účastník kurzu ze zákona povinen škodu nahlásit a uhradit.

PLATBA
Viz Obchodní podmínky