Obchodní podmínky pro nákup služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP SLUŽEB 
OBJEDNÁVKA JE NÁVRHEM KUPNÍ SMLOUVY  

Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. 

PLATBA KURZU  

  1. Převodem z účtu na účet. Informace o platebních podmínkách obdrží klient emailem na základě jeho internetové přihlášky.
  2. V hotovosti při zahájení kurzu (pouze v případě, že se jedná o přihlášení na kurz těsně před zahájením kurzu – např. 2 dny před zahájením).

SPLATNOST KURZOVNÉHO  

Standardní splatnost kurzovného je 14 dní od vyplnění webové přihlášky bez ohledu na datum zahájení kurzu. Pokud nedojde v této lhůtě k zaevidování platby kurzovného, přihláška se přesouvá do evidence zájemců o kurz. Přednost v účasti na kurzu dostanou zájemci, kteří zaplatili ve stanovené lhůtě. 

Pozdější splatnost je věcí individuální oboustranné písemné dohody. 

V případě, že je přihláška na kurz provedena méně než 14 dní před kurzem, je  splatnost kurzovného kratší než 14 dní. 

Veškeré objednávky jsou závazné a řídí se občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele. 

Objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. 

Elektronická přihláška na kurz je považována za závaznou a vztahují se na ni storno podmínky v tomto znění (a to i tehdy, nezaplatí-li klient vystavenou fakturu). 

 

STORNO PODMÍNKY PŘI STORNU KURZU  

  1. Storno do 21 dnů před zahájením kurzu – administrativní storno poplatek 3 000,- Kč (120 Euro).
  2. Storno 20-3 dní před zahájením kurzu – administrativní storno poplatek 4 000,- Kč (160 Euro) z ceny kurzu.
  3. Storno 3 dny až v den zahájení kurzu – administrativní storno poplatek 100% z ceny kurzu.

V případě, že klient neučiní storno vůbec a na akci, na kterou byl závazně přihlášen, se nedostaví, platí pro storno podmínky ujednání dle bodu 3. 

V případě souhlasu klienta je možné celou zaplacenou částku převést na pozdější termín kurzu. Administrativní poplatek za převod je 1 500 Kč, tento převod je možné uskutečnit pouze jednou. Pokud se však klient na smluvený náhradní termín nedostaví nebo jej opět zruší, platí storno podmínky ujednání dle bodu 3, což slovy znamená v plné výši ceny za daný kurz. 

Storno akce je platná výhradně písemnou formou – emailem z emailové adresy totožné s emailovou adresou uvedenou v elektronické přihlášce a vychází se z data odeslání storna klientem. Účinnost storna nastává až po potvrzení storna ze strany provozovatele, učiněné stejnou formou jako bylo učiněno storno ze strany klienta. 

Zákazník má v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit bez udání důvodů od uzavřené smlouvy (závazné objednávky kurzu), a to do 14 dnů od provedení závazné objednávky kurzu. Odstoupení od smlouvy je platné výhradně písemnou formou – emailem (na adresu: dornhazova@seznam.cz) a vychází se z data doručení tohoto odstoupení zpět prodejci – provozovateli. 

Pokud dojde ke zrušení kurzu pořadatelem, kurzovné se vrací v plné výši nebo se po domluvě převádí na jiný termín.  

V případě, že kurz bude zrušen z důvodu objektivní povahy (např. státem vyhlášená opatření z důvodu ochrany zdraví), převádí se částka na jiný termín, ve kterém bude možné kurz uskutečnit. Další postup je podle výše uvedených storno podmínek. 

O víkendu 23. - 24. 9. bude ordinace uzavřena. Děkujeme za pochopení.